FAQ
1. Apakah itu Sistem u-RTP?
Sistem u-RTP adalah sistem aplikasi bagi pengguna reaktor untuk sebarang penggunaan RTP.
2. Pengguna u-RTP
Mereka yang mahu mengkaji dengan lebih mendalam mengenai nuklear dan mahu menjalankan kajian serta eksperimen yang berkaitan
3. Bagaimana hendak mengaktifkan ID di Sistem u-RTP?
Sekiranya pendaftaran anda telah berjaya, satu emel verifikasi akaun akan dihantar.
4. Lupa kata laluan dan ID
Jika terlupa kata laluan dan ID, sila klik pada pautan “Forget password and Login ID”.
5. Bolehkah saya menyimpan (save) borang yang separuh lengkap?
Ya. Anda boleh menyimpan borang permohonan separuh lengkap.
6. Bolehkah saya membuat perubahan terhadap borang permohonan yang telah dihantar?
Tidak. Sebarang perubahan hanya boleh dibuat apabila diminta oleh Sistem u-RTP.
7. Apakah ciri-ciri utama Sistem u-RTP?
Sistem u-RTP merupakan sistem permohonan menggunakan RTP secara atas talian bagi tujuan:
  • penyinaran
  • eksperimen
  • Education and Training
  • lawatan
  • penggunaan makmal
  • pinjaman peralatan
  • kelulusan
  • permit.
Ia juga memberikan peluang kepada pemohon untuk mengesan tahap kemajuan permohonan sehingga selesai.
8. Bolehkah saya muat naik dokumen sokongan ke dalam Sistem u-RTP semasa membuat permohonan?
Ya. Sistem u-RTP menyediakan kemudahan untuk membenarkan pemohon muat naik dokumen sokongan mereka.